Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. (pôv. Zuzana Kováčová, publ. pod pseud. Zuzana Kováčová-Švecová) pôsobí na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici ako odborná asistentka od roku 2012. Profesne sa zaoberá literatúrou pre deti predškolského a mladšieho školského veku, problematikou výučby slovenského jazyka a literatúry na primárnom stupni vzdelávania, mediálnou výchovou, tvorivou dramatikou a od ak. roka 2018/2019 vedie spolu s Mgr. Lýdiou Simanovou, PhD. študentské divadlo pri PF - Divadlo z kotolne. Participuje na praktickej príprave študentov na profesiu učiteľa primárnej edukácie. Publikačnú činnosť v poslednom období okrem okruhov týkajúcich sa jej kľúčových profesijných disciplín zameriava na posilňovanie a podporu národnostnej identity Slovákov a ich detí žijúcich v slovenských komunitách v zahraničí, a to aj v projektoch, do ktorých je zapojená PF UMB, či pod gesciou MŠVVaŠ SR. 

  

Od roku 2016 je súčasťou tímu pedagógov z PF UMB, ktorí sa venujú aktivitám v projektoch a vo vzdelávaní pre deti zahraničných Slovákov. V rámci vzdelávacích aktivít a výjazdových kurzov pre zahraničné centrá  bola školiteľkou vzdelávacích seminárov pre učiteľov v zahraničí (Nová Biala, Mníchov, Birmingham, Dublin), ale takisto aj online vzdelávacích podujatí (Detská literatúra ako potenciál rozvoja jazykovej kompetencie - učenie slovenčiny v heterogénnych skupinách, 2020; Metodické školenie k hre Hláskovo, 2020)

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=