Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Branislava Bobáková

Branislava Bobáková

Referentka, Referentka marketingu

Telefón:
048 446 4920
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 110
Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, katedrový koordinátor pre AIS

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka rozvrhu

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty, momentálne na zahraničnom študijnom pobyte

Telefón:
048 446 4784
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 006
doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.

doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka programu E+, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 223
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. na rodičovskej dovolenke

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešová

Referentka

Telefón:
048 446 4226
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 113
Mgr. Dominika Dodeková

Mgr. Dominika Dodeková

Doktorandka

Telefón:
048 446 4955
Kancelária:
C327
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, garantka študijného programu predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/1