Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4957
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048/446 4856
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 225
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C123
Málik Peter, MPhil, PhD

Málik Peter, MPhil, PhD

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4916
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
AB 215
Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf a dirigent UKO Mladosť, koordinátor katedrového rozvrhu

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Vedúci katedry, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg

Telefón:
048 446 4917
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
AB 214
Mgr. Dominika Molnárová

Mgr. Dominika Molnárová

Doktorandka

Telefón:
048 446 4411
Kancelária:
A 205
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4759
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126