Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD. vyštudovala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Vo svojich záverečných prácach sa venovala téme Montessori  pedagogiky v predprimárnej edukácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a téme Pro-inkluzívnych opatrení v predprimárnom vzdelávaní. Vo svojej dizertačnej práci s názvom: Sociálne reprezentácie aktérov inkluzívneho vzdelávania sa zamerala na odlišné vnímanie pojmu inkluzívna škola u pedagogických a odborných zamestnancov. Za svoju dizertačnú prácu bola ocenená cenou dekana. Od roku 2020 pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky ako odborná asistentka. Vyučuje predmety zamerané na didaktiku pírodovedného a technického vzdelávania, socio-kultúrny kontext výchovy a vzdelávania a pod. Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť je zameraná predovšetkým na inkluzívne vzdelávanie, systém raného vzdelávania a stav súčasného školstva. Zúčastnila sa viacerých domácich i zahraničných konferencií.  Z hľadiska projektovej činnosti, sa podieľa na riešení projektov VEGA, KEGA, APVV. 

Taktiež sa venuje problematike Slovákov žijúcich v zahraničí a to najmä v oblasti vzdelávania učiteľov. Participuje na projektoch v spolupráci s NIVAM. Pôsobila ako učiteľka v súkromnej anglicko-španielskej materskej škole. 

 

 

Mgr. Barbara Švidraň Basarabová, PhD. graduated from the Faculty of Education at UMB in Banská Bystrica in the field of preschool and elementary pedagogy. In her final thesis she dealt with the topic of Montessori pedagogy in pre-primary education of children from socially disadvantaged backgrounds and the topic of Pro-inclusive measures in pre-primary education. In her dissertation entitled: Social Representations of Actors of Inclusive Education, she focused on the different perceptions of the concept of inclusive school among pedagogical and professional staff. She was also awarded the Dean's Award for her dissertation. Since 2020, she has been working at the NIVAM. She teaches courses focused on didactics of science and technology education, information technology and educational resources, etc. Her scientific research and publishing activity is mainly focused on inclusive education, ecec system and the state of current education. She has participated in several national and international conferences. In terms of project activities, she participates in the solution of VEGA, KEGA, APVV projects. He is also working on the issue of Slovaks living abroad, especially in the area of teacher education. He participates in projects in cooperation with NIVAM. She worked as a teacher in a private English-Spanish kindergarten. 

 

VUPCH

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je možné individuálne dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=