print

Vedenie združenia

Predseda Správnej rady

PhDr. Martina Straková |
PhDr. Martina Straková
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
martina.strakova@umb.sk
AB 308 
048 446 4223

Správna rada

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. |
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Dekan 
Docent 
stefan.porubsky@umb.sk
AB310 - dekanát, C228/1 - KEPPg 
048 446 4221, 4859

Ing. Michal Bartko, PhD. |
Ing. Michal Bartko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
michal.bartko@umb.sk
C301 
048 446 4958

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. |
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Členka Ved. rady: PF UMB a UMB, IMS Brno, garant. odb.Pedag.+ habilil.a inaug. 
Profesorka 
jolana.hroncova@umb.sk
C123 
048 446 4756

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. |
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg 
Docent 
albin.masarik@umb.sk
F 214 
048 446 4917

Kontaktný formulár

=