print

Vedenie združenia

Predseda Správnej rady

PhDr. Martina Straková |
PhDr. Martina Straková
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
martina.strakova@umb.sk
AB 308 
048 446 4223

Správna rada

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. |
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Dekan 
Docent 
stefan.porubsky@umb.sk
AB310 - dekanát, C228/1 - KEPPg 
048 446 4221, 4859

prof. PaedDr. Karol László, CSc. |
prof. PaedDr. Karol László, CSc.
Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného odboru 
Profesor 
karol.laszlo@umb.sk
C116 
048 446 4753

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. |
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie. 
Profesor 
jaroslav.uhel@umb.sk
C 301 
048 446 4958

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. |
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry 
Profesorka 
anna.hudecova@umb.sk
A4 
048 446 4783

Kontaktný formulár

=