• členka akademického senátu PF UMB (2021)
  • koordniátorka pre kreditový systém a AIS
  • študijná poradkyňa

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Bližšie informácie ku konzultačným hodinám nájdete v oznamoch.

Kontaktný formulár

=