Mgr. Barbara Basarabová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Mgr. Barbara Basarabová, PhD. vyštudovala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Vo svojich záverečných prácach sa venovala téme Montessori  pedagogiky v predprimárnej edukácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a téme Pro-inkluzívnych opatrení v predprimárnom vzdelávaní. Vo svojej dizertačnej práci s názvom: Sociálne reprezentácie aktérov inkluzívneho vzdelávania sa zamerala na odlišné vnímanie pojmu inkluzívna škola u pedagogických a odborných zamestnancov. Za svoju dizertačnú prácu bola ocenená aj cenou dekana. Od roku 2020 pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky ako odborná asistentka. Vyučuje predmety zamerané na didaktiku pírodovedného a technického vzdelávania, informačných technológií a edukačných zdrojov a pod. Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť je zameraná predovšetkým na inkluzívne vzdelávanie. Zúčastnila sa viacerých domácich i zahraničných konferencií.  Z hľadiska projektovej činnosti, sa podieľa na riešení projektov VEGA, APVV. 

 

Spolupracuje aj s mimovládnym sektorom a to s nadáciou Otvorenej spoločnosti/Open Society Foundation, kde participovala na projekte Aflatoun. Taktiež sa venuje problematike Slovákov žijúcich v zahraničí a to najmä v oblasti vzdelávania učiteľov. Pôsobila ako učiteľka v súkromnej anglicko-španielskej materskej škole.

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je možné individuálne dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=