Kde ma nájdete

Siekelova Marika, Mgr.


Profesijná charakteristika

Mgr. Marika Siekelová pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela od akad. roku 2017/2018 ako interná doktorandka.

 

Téma dizertačnej práce: Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku v kontexte modernizácie a individualizácie.

 

Pedagogická činnosť:

 

2017 - súčasnosť

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela

Vedenie seminárov: Sociálna práca s rodinou

 


Dobrovoľnícka činnosť:

 

2017 - súčasnosť: Koordinátorka dobrovoľníckeho programu Opri sa o mňa.

2015: Dobrovoľníčka v programe Dobrovoľnícka návštevná služba na detskej onkológii.

2013 - 2014: Účastníčka dobrovoľníckeho mentoringového programu Opri sa o mňa.

Certifikát o výcviku pre pôsobenie v dobrovoľníckom preventívnom programe.

 

Pracovné skúsenosti: 

 

2016 - 2017: Odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení - sociálny pracovník.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, Banská Bystrica

 

Vzdelanie a príprava:

 

2014 - 2016: UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Magisterské štúdium

Téma diplomovej práce: Motivácia mladých ľudí k dobrovoľníctvu v kontexte súčasných trendov

 


2012 - 2014: UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Bakalárske štúdium

Téma bakalárskej práce: Mentoringové dobrovoľnícke programy

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=