Kde ma nájdete

Siekelova Marika, Mgr.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Mgr. Marika Siekelová pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela od akad. roku 2017/2018 ako interná doktorandka.

 

Téma dizertačnej práce: Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku v kontexte modernizácie a individualizácie.

 

Pedagogická činnosť:

 

2017 - súčasnosť

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela

Vedenie seminárov: Sociálna práca s rodinou

 


Dobrovoľnícka činnosť:

 

2017 - súčasnosť: Koordinátorka dobrovoľníckeho programu Opri sa o mňa.

2015: Dobrovoľníčka v programe Dobrovoľnícka návštevná služba na detskej onkológii.

2013 - 2014: Účastníčka dobrovoľníckeho mentoringového programu Opri sa o mňa.

Certifikát o výcviku pre pôsobenie v dobrovoľníckom preventívnom programe.

 

Pracovné skúsenosti: 

 

2016 - 2017: Odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení - sociálny pracovník.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, Banská Bystrica

 

Vzdelanie a príprava:

 

2014 - 2016: UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Magisterské štúdium

Téma diplomovej práce: Motivácia mladých ľudí k dobrovoľníctvu v kontexte súčasných trendov

 


2012 - 2014: UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Bakalárske štúdium

Téma bakalárskej práce: Mentoringové dobrovoľnícke programy

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=