Najvýznamnejšie výstupy:

  • AAB           Čítanie a čitateľstvo slovenských detí : metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku / Zuzana Kováčová Švecová, Lýdia Simanová ; rec. Brigita Lehoťanová, Simoneta Babiaková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 94 s. [4,70 AH]. - ISBN 978-80-557-1706-7  [KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (50%) - SIMANOVÁ, Lýdia (50%) - LEHOŤANOVÁ, Brigita (rec.) - BABIAKOVÁ, Simoneta (rec.)]
  • AAB           Čítanie a čitateľstvo slovenských detí : overovanie čitateľského programu v akčných výskumoch / Simoneta Babiaková, Lýdia Simanová, Jana Stehlíková ; rec. Brigita Šimonová, Martina Fasnerová. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - 83 s. [5,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1776-0 [BABIAKOVÁ, Simoneta (40%) - SIMANOVÁ, Lýdia (25%) - STEHLÍKOVÁ, Jana (35%) - ŠIMONOVÁ, Brigita (rec.) - FASNEROVÁ, Martina (rec.)]
  • AAB           Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania / Lýdia Simanová ; rec. Erich Petlák, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 144 s. [7,25 AH]. - ISBN 978-80-557-1359-5  [SIMANOVÁ, Lýdia (100%) - PETLÁK, Erich (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)]
  • AFC            The acceptation of the curriculum reform at primary schools by Slovak teachers - searching for moderating variables / Lýdia Simanová, Marián Trnka, Barbara Basarabová. In ICERI 2019 : 12th international conference of education, research and innovation, 11. - 13. 11. 2019, Seville, Spain : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2019. - ISBN 978-84-09-14755-7. - ISSN 2340-1095. - S. 6351-6357.  [SIMANOVÁ, Lýdia (34%) - TRNKA, Marian (33%) - BASARABOVÁ, Barbara (33%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
  • AFC            The theoretical scopes of support for reading interest and enthusiasm in younger school - age learners / Simoneta Babiaková, Lýdia Simanová. In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - S. 1725-1732.  [BABIAKOVÁ, Simoneta (50%) - SIMANOVÁ, Lýdia (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

Publikačná činnosť - zoznam z UK UMB k 28.4.2021

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=