Novoročný koncert KHK

Dňa 14. januára 2016 sa v Kostole sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici konal Novoročný koncert Katedry hudobnej kultúry PF UMB.
Účinkovali: Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ a jeho hostia.
Dirigoval: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc a PaedDr. Alfonz Poliak, PhDr.

Ďakujeme za príjemný zážitok!


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová