PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS

Informácie o publikácii

PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS

PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová - Simoneta Babiaková - Mariana Cabanová et al.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0192-9
Počet strán:195

PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHERS IN THEORY AND JOB-ANALYSIS. Autori: Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Alena Doušková, Dana Hanesová, Beata Kosová, Petronela Tabačáková