Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Informácie o publikácii

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0838-6
Počet strán:220

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte