Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie

Informácie o publikácii

Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie

Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie

Autor/Kolektív:Dagmar Kováčiková, Simona Sámelová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1099-0
Počet strán:158

Vysokoškolské učebné texty