Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Informácie o publikácii

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2004
ISBN:80-10-00369-7
Počet strán:72

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl