Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Informácie o publikácii

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-10-02293-9
Počet strán:81

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy