Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Informácie o publikácii

Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-10-01949-6
Počet strán:64

Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl