Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie

Informácie o publikácii

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie

Autor/Kolektív:Dagmar Strmeňová (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1246-8
Počet strán:152

Zborník príspevkov III. česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie Cantus Choralis Slovaca 2016