Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Informácie o publikácii

Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0185-1
Počet strán:164
Publikácia na stiahnutie: Výchova a spoločnosť_online.pdf (3703 KB)

Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy

Publikácia je výstupom projektu KEGA 009UMB-4/2011 Tvorba východísk pre konštrukciu
nového kultúrneho modelu školy.