Záujmové vzdelávanie dospelých z aspektu kvality.

Informácie o publikácii

Záujmové vzdelávanie dospelých z aspektu kvality.

Záujmové vzdelávanie dospelých z aspektu kvality.

Autor/Kolektív:Veronika Kupcová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0744-0
Počet strán:146

Vedecká monografia