Údržba bicykla

Pozrite si vido inštruktáž, ktorá je vhodná na doma i na pracovné vyučovanie pre 3.ročník ZŠ.