Prenášanie pohárikov

Hra aj vo dvojici s pohárikmi. Zábava od Patrície Ferencovej z PF UMB a katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky zaručená (nielen pre deti) :)