Univerzitný deň service learningu

Prvý UNIVERZITNÝ DEŇ SERVICE LEARNINGU na UMB, 29. apríl 2019 bol plný skvelých prezentácií service-learningových projektov študentov a študentiek realizovaných v tomto akademickom roku. Predstavili ich formou živých kníh v priestoroch našej fakulty na netradičných miestach v uvoľnenej atmosfére v Bufete, pri miestnostiach D, v Kolečku, Chill pointe a učebni A 001.