Opäť prvenstvo v Plzni

Tím študentiek z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB  sa medzinárodnej súťaže Olympiáda techniky Plzeň 2019, zúčastnil tento rok už po štvrtýkrát. Po štvrtýkrát sa vrátili s rovnakým úspechom ako ich predchodkyne. Opäť získali 1. miesto v sekcii technicky a didakticky zameraných prác. Tento rok v silnej medzinárodnej konkurencii študentov z Českej republiky, Slovenska, Ruska, Grécka, Poľska a Slovinska, študentky 2. ročníka bakalárskeho štúdia Predškolská a elementárna pedagogika Diana Ťeťáková, Viktória Vrbiniaková a Rebeka Mišenková úspešne reprezentovali  Katedru elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzinárodnú odbornú porotu aj obecenstvo zaujali bezprostredným vystupovaním a prezentáciou súťažnej práce „Technické činnosti vo svete rozprávok“, pod odborným vedením doc. PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD. a PaedDr. Miroslavy Gašparovej, PhD. Študentky predstavili nielen kvalitné spracovanie integrovanej témy, ale aj publikáciu, ktorou preukázali schopnosť využívať moderné IT v technickom vzdelávaní a množstvo vyhotovených výrobkov, ktoré boli ukážkami technických zručností, požadované v  technickom vzdelávaní žiakov mladšieho školského veku.  Preukázali tak  nielen kvalitnú prácu vyučujúcich v príprave študentov, ale aj kvalitu vlastnej profesijnej prípravy pre svoje budúce povolanie.

Študentkám srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu.

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Pf UMB