Olympiáda techniky Plzeň 2018

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Je rokom, v ktorom sa kladie dôraz na výchovnú hodnotu kultúrneho dedičstva a na prínos k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju. Je  zameraný na deti, mládež a ľudí, ktorí sa stanú strážcami dedičstva pre budúce generácie. Práve v tak významnom období, študentky Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pf UMB, Silvia Pavlíková a Petrana Poloncová pod vedením doc. PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD., a PaedDr. Miroslavy Gašparovej, PhD., získali so súťažnou prácou Slovenské ľudové remeslá a tradície v ranej edukácii  1. miesto na Olympiáde techniky Plzeň 2018.