Doktorandská škola na PF UMB a prednáška doc. PhDr. Mgr. Tomáša Janíka, Ph.D., 3. október 2018