Zo školy na zimák - dobrovoľnícke aktivity študentov Pedagogickej fakulty UMB

Študenti z Katedry sociálnej práce a Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty UMB podali pomocnú ruku pri organizovaní podujatia Zo školy na zimák v rámci predmetu Dobrovoľníctvo. Rozdelili si medzi seba rôzne funkcie – parkovač, hostesky, uvítačky, prieskumníci, anketári a informátori, starostlivosť o chod sekcie vystavovateľov, kameraman, reportér. Študenti spracovávali aj výstupy z akcie Zo školy na zimák v podobe výsledkov ankety a prezentačného videa.