Vyhodnotenie ŠVOUČ 2017

V dňoch 16. 3. 2017 – 3. 4. 2017 sa na PF UMB konali katedrové kolá ŠVOUČ, na ktorých sa zúčastnilo 35 študentov. Prezentácia víťazných prác ŠVOUČ z jednotlivých sekcií sa uskutočnla 6. apríla 2017. Oceneným študentom srdečne blahoželáme.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky – 20. 3. 2017
1. miesto: Pôbišová Andrea, Sabová Monika – Harry Potter čo si žiaci pri čítaní príbehov nevšimnú
2. miesto: Bc. Mária Seilerová – Rozvíjanie vzťahu k prírode cez výtvarné činnosti v MŠ
3. miesto: Bc. Patrícia Mičková – Rozvoj pregramotných spôsobilostí prostredníctvom žánrov  ľudovej slovesnosti

Katedra psychológie – 3. 4. 2017
1. miesto: Gumanová Nikola – Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škôl (Ps-AJ)
2. miesto: Mačorová Viktória – Komparácia pozície školského psychológa vo vybraných krajinách EÚ (Ps-AJ)
3. miesto: Slačková Simona – Perfekcionizmus v kontexte rodičovských štýlov  u adolescentov (SJ-Ps)
3. miesto: Dlugošová Ľuboslava – Súvislosť medzi atraktivitou žien a ich sebaprezentáciou  na sociálnej sieti v kontexte zoznamovania

Katedry výtvarnej kultúry – 16. 3. 2017
1. miesto: Šabová Katarína – Medzi zvukom a obrazom (1. roč. VUJdb)
2. miesto: Polák Štefan – Človek 21. storočia (2. roč. VUJdb)
3. miesto: Paprčková Terézia – Stopy v hline (1. roč. VUJdb)

Katedra hudobnej kultúry – 29. 3. 2017
1. miesto: Šebianová Kristína – Viliam Figuš Bystrý Ej, zaleť vtáča, Christoph W. Gluck O del mio dolce ardor – spev (1. roč. HuHs)
2. miesto: Mihálová Katarína – Valeriy Saparov Koncertný valčík – klarinet (3. roč. HuHs)
3. miesto: Vojtašák Andrej – Johann S. Bach Toccata a fúga d – mol – akordeon (1. roč. HuHs)