Vianočný deň na PF UMB

Náš skvelý vianočný deň na PF UMB, nealkoholický punč, darčeky, krásne hudobné vystúpenia katedry hudobnej kultúry a kreatívny otvorený ateliér na katedre výtvarnej kultúry.