POCTA KERNOVI

POCTA KERNOVI - 14. november 2017

V auguste boli zreštaurované dve diela Michala Kerna, umelca, ktorý je známy predovšetkým svojou konceptuálnou tvorbou. Katedra výtvarnej kultúry prispela  k snahe o udržanie kultúrneho rázu prostredia nášho mesta interpretačným programom pre deti mladšieho školského veku zo Školy u Filipa  s participáciou študentov učiteľstva výtvarného umenia.

Univerzum - jedno z rekonštruovaných diel Michala Kerna,je situované neďaleko našej školy. Jeho fungovanie vo verejnom priestore, ale aj pripomenúť odkaz Michala Kerna, ktorý je známy v kontexte slovenského postmoderného umenia.  Interpretačné aktivity  aktualizovali význam diela "Univerzum" ale aj inej konceptuálnej  tvorby Michala Kerna. Pretože starostlivosť o kultúrne dedičstvo znamená obnovu pamiatky nie len v materiálnom zmysle.

 Akcia je jedným zo série výtvarných podujatí organizovaných v rámci projektu KEGA č. 036UMB-4/2015, Stratégie vo výtvarnej edukácii  (Tvorba nových modelov a študijných materiálov pre študijné odbory), riešeného na Katedre výtvarnej kultúry od roku 2015.