Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov a Inštitútom vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Terapeutica zorganizovali dňa 9.12.2017 arteterapeutickú konferenciu pod názvom Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie. Odbornou garantkou stretnutia bola prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici, akad. soch., PhD. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností z oblasti arteterapie a definovanie vzdelávacích štandardov a kompetencií arteterapeutov a arteterapeutiek pri práci s deťmi a mládežou, dospelými a seniormi. V neposlednom rade i posilnenie arteterapie na Slovensku. V plenárnom rokovaní vystúpili: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici, akad. soch., PhD. s príspevkom „Vystúpiť z tieňa“, ktorý sa zaoberal fenoménom tieňa v umení a psychoterapii, ale hlavne v arteterapii. Následne svoj príspevok „Keď slovo nestačí...“ prezentovala Mgr. Andrea Orosová, PhD.

Po rokovaní program pokračoval  prostredníctvom troch workshopov. Prvý workshop „E(motion)“ viedli kolegovia z Pedagogickej fakulty PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. a Mgr. art. Martin Urban, PhD. Cieľom uvedeného workshopu bolo sprostredkovať zážitok a poznanie možností svojho tela v symbióze s emóciami a uvedomením si seba samého. Ďalší workshop pod názvom „Pohľad do seba“ dával priestor pre vnútorné sebapoznanie, zamyslenie sa nad svojím vnímaním, najhlbšími motiváciami, spracovaním situácií a podnetov vo vlastnom živote. Viedla ho Mgr. Evka Ďurišová a Mgr. Lucia Rusnáková. Cieľom tretieho workshopu bolo tvorivé písanie pri muzikoterapii a viedli ho Mgr. Andrea Geseová, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. a Miroslav Randuška.

Keďže sa konferencii zúčastnili nielen kolegovia a kolegyne z akademickej pôdy, odborníci a odborníčky z oblastí pomáhajúcich profesií, ale i študenti a študentky, radi sme vytvorili odborný priestor na zdieľanie využívania expresívnych terapií pri práci s deťmi a mládežou, dospelými i seniorov. Prostredníctvom uvedených workshopov mali účastníci podujatia priestor na to, aby si vyskúšali techniky, prostredníctvom ktorých môže človek (klient) získať iný pohľad na svet a samého seba – viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť a reflektovať.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.