AKADÉMIA EURÓPSKEHO SENIORA 2017

V utorok, 10.10.2017 sa na katedre andragogiky uskutočnilo úspečné podujatie Vzdelávanie seniorov v súčasnej Európe, v rámci Týždňa celoživotného učenia. Organizačne ho pripravili PhDr. Drahomíra Gracová, PhD; Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD a Bc. Oliver Šaling.