AKADÉMIA EURÓPSKEHO SENIORA 2017

Vo štvrtok 5.10.2017 od 9.00 do 13.00 sa v rámci podujatia Akadémia európskeho seniora uskutočnil zážitkový workshop Tanečná terapia pre seniorov pod vedením PhDr. Beaty Žitniakovej Gurgovej, PhD. (Katedra psychológie PF). Cieľom workshopu bolo sprostredkovať účastníkom vybrané metódy tanečnej terapie. Spojenie hudby a spontánneho, ale aj autentického pohybu a tanca prijali účastníci aktívne a spolu vytvorili tvorivú a pozitívnu tanečnú atmosféru.

Foto: Eva Štenclová