Univerzitný punč s charitatívnym rozmerom

Trinásty december sa tento rok niesol v duchu univerzitných vianočných osláv. Na Námestí SNP sa na podujatí Od Lucie do Vianoc, čarovná je každá noc predstavil Univerzitný folklórny súbor Mladosť pri Pedagogickej fakulte UMB a Komorný orchester inštrumentálnych súborov Mladosť pri Pedagogickej fakulte UMB.  Zároveň vedenie univerzity a zamestnanci fakúlt (za PF UMB Ing. Eva Hupková) ponúkali v stánku pred radnicou na Námestí SNP univerzitný punč nielen našim študentom, zamestnancom, ale aj verejnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili. Vyzbieranú sumu venujeme spolu s výťažkom primátorského punču dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža na vybavenie humanitárnej jednotky v Banskej Bystrici.

Teší nás, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici odovzdá dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici sumu 1 267,80 EUR.

Ďakujeme Vám za podporu a veríme, že sa pri univerzitnom punči stretneme aj v roku 2017.

 

Primátorský punč sa predával vyše troch hodín a na dobudovanie humanitárnej jednotky pre SČK sa vyzbieralo v piatok rekordných 2.085 eur. Keď k tomu prirátame sumu 1 267,80 eur vyzbieraných na univerzitnom punči, v spolupráci mesta a UMB pôjde pre Slovenský Červený kríž spolu 3.352,80 eur. Dobrá vec sa podarila a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí na ňu prispeli kúpou primátorského i univerzitného punču.

zdroj:

https://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-na-primatoskom-punci-sa-podarilo-vyzbierat-krasnu-sumu/