Návšteva evalvačného tímu EUA

7. januára 2008 v popoludňajších hodinách evalvačný tím - Prof. Virgilio Meira Soares z Portugalska a Dr. Don Westerhijden z Holandska navštívili Pedagogickú fakultu UMB, kde sa uskutočnilo stretnutie s dekanom a prodekanmi o strategických otázkach, stretnutie s pedagogickými a výskumnými pracovníkmi fakulty o operatívnych otázkach (pomer vyučovania a výskumu, otázky Boloňského procesu, všeobecné názory na smerovanie fakulty v budúcnosti a pod.)
Evalvačný tím sa na fakulte stretol aj s doktorandami, dennými a externými študentami našej fakulty.