Podpísanie dohody o spolupráci - PdF UK Praha, 3. februára 2005

Podpísanie dohody o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe a Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Dohoda bola podpísaná 3. februára 2005 v Prahe.