Boli sme tam...

10.- 13. novembra 2005 bola Pedagogická fakulta UMB súčasťou 13. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA a jubilejného 10. ročníka výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA EXPO Bratislava. Výstavu prišiel otvoriť minister kultúry František Tóth a štátny tajomník Ministerstva školstva Lászlo Szigeti, ktorý vyzdvihol fakt, že výstava PADAGOGIKA si za 10 rokov získala prestížne miesto medzi podujatiami zameranými na vzdelávanie nielen v radoch pedagogickej, ale aj študentskej a laickej verejnosti. „Ľudská spoločnosť vstúpila do éry učenia sa."

Knižný veľtrh Bibliotéka predstavuje miesto stretnutia tých, ktorí knihu píšu, ilustrujú, predkladajú, vydávajú, tlačia, predávajú, požičiavajú a hlavne čítajú. Naša fakulta prezentovala svoju vydanú literatúru a skriptá, o ktoré javil záujem nejeden okoloidúci priaznivec kníh. Počas štyroch dní bolo možné vidieť ponuku 129 vydavateľstiev zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Švajčiarska, Belgicka a Španielska. Knihu berieme aj ako učebnú pomôcku, preto neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu BIBLIOTÉKA bola výstava so zameraním na vzdelávanie mládeže a dospelých PEDAGOGIKA prezentujúca odbornú literatúru, učebnice, slovníky, učebné pomôcky, vzdelávacie programy a ponuku štúdia na vysokých školách. PEDAGOGIKA poskytuje priestor subjektom pôsobiacim v oblasti školstva a vzdelávania.

Najväčším lákadlom 13. ročníka výstavy boli prezentácie, pri ktorých sa krstili knižky a ich krst robili známe osobnosti ako spevák Miro Žbirka, Magda Vašáryová, Jozef „Dado" Nagy a ďalší. Milovníci fotografie využili jedinečnú príležitosť stretnúť sa so svetoznámym českým fotografom Janom Saudkom. Veľtrh bol obohatený o 55 hodín sprievodných programov, predstavilo sa na ňom 152 našich a zahraničných vystavovateľov.

Byť účastníkmi takéhoto podujatia poskytuje nové možnosti zviditeľniť sa, objaviť nové možnosti, získať skúsenosti a prezentovať výsledky. Našimi výsledkami v tomto prípade je to množstvo kníh, ktoré neostali bez povšimnutia a počas 4 dní si ich prelistovalo množstvo záujemcov z knižníc, kníhkupectiev, učiteľov stredných alebo vysokých škôl a v najväčšej miere študenti.

J.O. a A.J.