Podpísanie vykonávacieho protokolu - Ostrihom, 28. mája 2004

Podpísanie vykonávacieho protokolu k dohode o spolupráci medzi PF UMB v Banskej Bystrici a Rímskokatolíckou vysokou školou pedagogickou Jánosa Vitéza v Ostrihome. Dňa 28. 5. 2004 v Ostrihome.