Aktuálne informácie ku covid opatreniam od 11.10.2021

Vzhľadom k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie sa COVID semafor v BB okrese zmenil z oranžovej farby na červenú. Od pondelka 11.10.2021 to pre našu fakultu a pre vás všetkých znamená až do odvolania (prípadne do aktualizácie), že:

  • fungujeme v režime OTP aj naďalej,
  • v interiéri fakulty je povinné nosiť respirátor FFP2,
  • v organizácii výučby  sa riadite pokynmi vyučujúcich, ktoré zverejňujú a aktualizujú v kurzoch jednotlivých predmetov v platforme moodle.

O akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom informačný ch systémov PF UMB.