Slávnostné otvorenie KRUK 2019

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia Kabinetu rómskeho umenia a kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry PF UMB,
ktoré sa konalo 22. 10. 2019 v Banskej Bystrici.
Foto: Jakub Kadurik