Mladí ľudia v meste Banská Bystrica

Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici sa v období november 2016 – marec 2017 zapojila do projektu Centra dobrovoľníctva s názvom Mladí ľudia v meste Banská Bystrica. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť aktuálne, relevantné a kvalitné podklady pre tvorbu mládežníckej politiky v meste Banská Bystrica. Členovia a členky Katedry sociálnej práce garantovali a zabezpečovali výskum, ako aj tvorbu metodiky, ktorá bude nápomocná pri tvorbe podkladov mládežníckej politiky aj v iných mestách. Ďalšími partnermi v projekte boli Rada študentov mesta Banská Bystrica a mesto Banská Bystrica. Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odborom mládeže v rámci programu Komunita mladých- KOMUNITA-2016/1/014/D.

Výstupom projektu je Správa o potrebách detí a mládeže v meste Banská Bystrica.