Lecture by S. Kreitler

V piatok 27.09.2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty v rámci projektu Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii APVV-17-0557 uskutočnila prednáška profesorky psychológie Shulamith Kreitler (School of Psychological Sciences, Tel-Aviv University and Psychooncology Research Center, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel). Jej prednáška, ktorá vzbudila najmä záujem študentov psychológie, bola venovaná téme: "Predicting and Changing Behavior".