Katedrové kolo ŠVOČ_2019

Dňa 11.04. 2019 sa uskutočnilo katedrové kolo ŠVOČ, ktoré skončilo nasledovne:

1. miesto   Bc. Simona Slačková   Rozvíjanie komunikačných zručností u žiakov strednej školy

2. miesto   Bc. Viktória Mačorová   Školský psychológ v kontexte duševného zdravia

3. miesto    Bc. Nikola Gumanová    Príčiny vzniku anorexie u adolescentov

Ďakujeme za účasť a gratulujeme.