Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách (The concept of the subject of ethical education in the Slovak Republic and in selected European countries)

Informácie o projekte

Projekt komparoval slovenský vyučovací predmet etická výchovy voči jej zahraničným ekvivalentom.

Vyhlasovateľ:

APVV MŠ SR

 

Číslo projektu:APVV-0372-06
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Koordinátor projektu:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.,
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.,
Zlata Androvičová, PhD.,
Mgr. Petra Fridrichová,
PaeDr. Štefan Porubský, PhD.,
PhDr. Miroslav Valica, PhD.,
PaedDr. Katarína Čižmáriková,
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Projekt analyzoval koncepciu vyučovacieho predmetu Etická výchova na Slovensku a hľadal a skúmal jej ekvivalenty vo vybraných európskych krajinách. V závere navrhol vhodný študijný program učiteľstva etickej výchovy pre slovenské vzdelávacie inštitúcie.

Vrámci projektu vyšli tieto knižné publikácie:

Korim, V - Androvičová, Z - Kaliský, J. (Eds.) Etická výchova: problémy teórie a praxe. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2007

Korim, V. - Fridrichová, P. - Kaliský, J. - Androvičová, Z. - Hanesová, D. - Valica, M. - Čižmáriková, K. - Poliach, V. Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Banská Bystrica : PF UMB, 2008

Ligas, Š. (Ed.) Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2009

Kaliský, J. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách. Banská Bystrica : PF UMB, 2009

Korim, V. - Fridrichová, P. - Valica, M. - Hanesová, D. - Androvičová, Z. -  Kyseľová, J. - Poliach, V. - Kaliský, J. Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica : PF UMB, 2010