Publikácie


Počúvanie hudby ako problém a systém

Počúvanie hudby ako problém a systém (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Dagmar Michálková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-469-2

Počúvanie hudby ako problém a systém

Populárna hudba (vymedzenie - vývoj - prehľad žánrov)

Populárna hudba (vymedzenie - vývoj - prehľad žánrov) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-212-9

Populárna hudba (vymedzenie - vývoj - prehľad žánrov)

Populárna hudba a hudobný edukačný proces

Populárna hudba a hudobný edukačný proces (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8041-515-0

Populárna hudba a hudobný edukačný proces

Populární hudba (vymezení - vývoj - přehled žánru)

Populární hudba (vymezení - vývoj - přehled žánru) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Nakladatelství ALBIS v Ústí nad Labem
Rok vydania:2007ISBN:80-85030-13-6

Populární hudba (vymezení - vývoj - přehled žánru)

Práca s novými učebnicami hudobnej výchovy pre 2. ročník ZŠ

Práca s novými učebnicami hudobnej výchovy pre 2. ročník ZŠ (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Metodické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8041-364-9

Práca s novými učebnicami hudobnej výchovy pre 2. ročník ZŠ

Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch

Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:80-8041-464-5

Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch

Propedeutika muzikológie

Propedeutika muzikológie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1265-9

Propedeutika muzikológie

Spevácky zbor slovenských učiteľov 95 rokov

Spevácky zbor slovenských učiteľov 95 rokov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik
Vydavateľstvo:Domov Speváckeho zboru Slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1095-2

Spevácky zbor slovenských učiteľov 95 rokov

Štefan Kantor

Štefan Kantor (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mariana Kološtová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-305-2

Štefan Kantor

Tibor Sedlický 1924-2004

Tibor Sedlický 1924-2004 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-967-8

Tibor Sedlický 1924-2004

Vianoce s Mladosťou. Zborník skladieb

Vianoce s Mladosťou. Zborník skladieb (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (Ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1565-0

Vianoce s Mladosťou. Zborník skladieb

Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty

Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavel Martinka
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1482-0
Kúpiť teraz za 6,70 €

Vkus v edukačnom prostredí a jeho determinanty

Vkus v esteticko-edukačnej realite

Vkus v esteticko-edukačnej realite (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2005ISBN:80-8041-480-7

Vkus v esteticko-edukačnej realite

Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický

Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mariana Kološtová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0723-5

Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický

Zborník skladieb pre spevácke zbory - Akademická Banská Bystrica 2019

Zborník skladieb pre spevácke zbory - Akademická Banská Bystrica 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (Ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta UMB v spolupráci s MŠVVaŠ SR
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1563-6

Zborník skladieb pre spevácke zbory - Akademická Banská Bystrica 2019