Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Elektronické kurzy pre vyučovanie matematiky na základných školách a v prvých 4 ročníkoch osemročných gymnázií

Informácie o projekte

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov na prvom stupni ZŠ a v prvých štyroch ročníkoch osemročných gymnázií prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky. Tento cieľ sme začali napĺňať už pri riešení projektu KEGA 010UMB-4/2011 s názvom Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií, v rámci ktorého bolo vytvorených desať elektronických kurzov. Na úspešné dosiahnutie uvedeného cieľa je potrebné nadviazať na výsledky dosiahnuté vo vyššie uvedenom projekte najmä tým, že aktualizujeme a obohatíme vytvorené kurzy o nové interaktívne prvky, rozšírime existujúcu ponuku elektronických testov k nim, vytvoríme ďalšie nové kurzy, experimentálne budeme overovať efektívnosť vyučovania matematiky formou kombinácie klasického vyučovania a e-learningových kurzov a s výsledkami tohto overovania budeme oboznamovať odbornú verejnosť. Využívanie všetkých vypracovaných materiálov bude bezplatné a voľne prístupné všetkým potenciálnym používateľom v on-line a off-line verzii.

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2015
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
Koordinátor projektu:doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
Zahraničný projekt:nie