KNIŽNÝ HAPPENING, apríl 2019

Radostne a veselo - originálny Bombuľkov happening študentiek Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v predmete tvorivá dramatika medzi deťmi, s deťmi a o deťoch, medzi knihami, s knihou a o knihe v ZŠ U Filipa v Banskej Bystrici (apríl 2019). Krátke video z "Radostne a veselo". Tešíme sa na ďalšie :-)

Facilitátorka happeningu: Mgr. Lýdia Simanová, PhD.