Udelenie titulu "Profesor Emeritus" prof. PhDr. Brigite Šimonovej, CSc.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. dňa 23. apríla 2015 na Vedeckej rade UMB udelil čestný titul profesor emeritus Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PhDr. Brigite Šimonovej, CSc.

Srdečne blahoželáme.