Uši k duši - jedinečný dobrovoľnícky program

Pedagogická fakulta UMB v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva spustila nový dobrovoľnícky program pre osamelých ľudí Uši k duši.

Uši k duši – telefonická linka pre osamelých ľudí

Dobrovoľnícky program vznikol ako reakcia na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu. V tejto situácii sa stretávame jednak so zvýšeným stresom a pocitom bezmocnosti z aktuálneho diania, ale aj zvyšujúcim sa pocitom osamelosti a sociálnej izolácie. Najmä straší ľudia majú v tejto situácii obmedzené sociálne kontakty kvôli zvýšenému riziku nákazy pri stretnutí so svojimi blízkymi, známymi, susedmi a pod.

Cieľom tohto programu je pomôcť prekonať pocit sociálnej izolácie, udržiavať sociálne kontakty s inými ľuďmi a zdieľať svoje pocity. Program nie je náhradou odbornej psychologickej pomoci ani informačnou linkou o koronavíruse.

Program je primárne určený pre cieľovú skupinu osamelých ľudí (seniorov a senioriek, ale aj ľudí, ktorí partia medzi rizikové skupiny ako napríklad pacienti s chronickými a onkologickými ochoreniami, ľudia s kardiovaskulárnymi a respiračnými problémami), ktorí sa cítia sa izolovaní a potrebujú nadviazať kontakt s inou osobou. Program je primárne určený pre ľudí z banskobystrického kraja, v prípade potreby aj mimo.

Program sa uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené dvojice dobrovoľník/čka – osamelý človek, čo zaručuje individuálny prístup, lepšie vzájomné spoznanie sa a zohľadnenie osoby, ktorá pomoc potrebuje. Dobrovoľník/čka pravidelne (tri krát týždenne) telefonuje s konkrétnym človekom.

V programe vnímame ako dôležité aj prínosy pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Nakoľko našou primárnou cieľovou skupinou pre pôsobenie v programe v pozícii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú študenti a študentky pomáhajúcich profesií UMB, vidíme priestor najmä pre rozvoj ich komunikačných zručností, empatie a osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Ak hľadáte spriaznenú dušu, ktorá vám bude rozumieť a s ktorou sa môžete sa porozprávať o vašich trápeniach, starostiach, ale aj radostiach všedného dňa volajte: 0908 411917, 0908 411927 alebo píšte na info@centrumdobrovolnictva.sk

Ak sa chceš zapojiť ako dobrovoľník/dobrovoľníčka tvoja úloha v dobrovoľníckom programe je byť v telefonickom kontakte s osamelým človekom (maximálne 2 osobami), 3 krát týždenne. Tvojou úlohou je byť „bútľavou vŕbou“, pomôcť udržiavať sociálne kontakty, prekovať pocit osamelosti a udržiavať ľudí v pohode. Medzi ďalšie tvoje povinnosti patria: byť v aktívnom  kontakte so svojim tútorom/tútorkou; viesť raz za týždeň evidenciu telefonických hovorov a zúčastňovať sa minimálne raz jeden a pol mesiaca supervíznych stretnutí.  Tvoja pomoc by mala trvať aspoň 3 mesiace.

Ak sa chceš zapojiť vyplň prihlášku, ozveme sa ti.

 Bližšie informácie nájdete aj na stránke katedry sociálnej práce

Kontakty: 

Centrum dobrovoľníctva, n.o.,
Kancelária: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Email: info@centrumdobrovolnictva.sk
Mobil: 0908411917 a 0908411927
www.centrumdobrovolnictva.sk
www.facebook.com/Centrum.dobrovolnictva

Koordinátor/-ka programu v Centre dobrovoľníctva:
Meno a priezvisko: Veronika Kosková
Mail: info@centrumdobrovolnictva.sk
Telefón: 0908411917

www.centrumdobrovolnictva.sk

Pedagogická fakulta UMB
Kancelária: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Email: alzbeta.gregorova@umb.sk
Mobil: 0907 130 817
www.pdf.umb.sk

Koordinátor/-ka programu na PF UMB:
Meno a priezvisko: Alžbeta Brozmanová Gregorová
Mail: alzbeta.gregorova@umb.sk
Telefón: 0907 130 817

Prílohy ku stránke: