SVET SOCIÁLNEJ PRÁCE, workshopy a podujatia od 12. - 19. marca 2019 na PF UMB.

Pozývame Vás na workshopy a podujatia v rámci ktorých Vám priblížime svet sociálnej práce.