Odchod legiend PF UMB do dôchodku.

Dnes sme sa rozlúčili a poďakovali za dlhoročnú spoluprácu našim legendám z PF UMB pri ich odchode do dôchodku.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.

Pri príležitosti ukončenia Vášho pracovného pôsobenia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela úprimne ďakujeme za  Vašu doterajšiu prácu vykonanú na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a predovšetkým na našej pedagogickej fakulte.  Úprimne Vám želáme veľa ďalších životných úspechov a rodinnej pohody, dobré zdravie, šťastie a hlboký pocit osobnej spokojnosti a plnohodnotnej sebarealizácie.